Menu Đóng

Đối tác & Thành viên

1. Các cơ sở đào tạo

2. Các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp

3. Các doanh nghiệp và đơn vị đầu tư

Việt Nam

Trung Quốc

4. Thành viên khởi nghiệp

SWIIP luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn & các công ty khởi nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển. Hãy tham gia để trở thành Thành viên để truy cập vào mạng lưới & tài nguyên của chúng tôi.

Mời liên hệ với Ms. Thuy Ho thuy.ho@swinno.com.vn để trở thành Thành viên SWIIP.