Menu Đóng

Hội thảo “Giới thiệu cơ hội và chiến lược tiến vào thị trường Việt Nam” ngày 28/6/2022

Cùng tìm hiểu yếu tố tạo nên sức hút của Việt Nam đối với các công ty khởi nghiệp nước ngoài, rút ra những kinh nghiệm chiến lược tiếp cận thị trường và giành cơ hội tham gia phiên tư vấn trực tiếp với các nhà lãnh đạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương để thúc đẩy quá trình khởi nghiệp tại Việt Nam.

Đăng ký tham gia: https://bit.ly/3MU3LSX

Bạn nhận được gì từ Hội thảo:

  • Các sáng kiến và chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI bao gồm cả các công ty khởi nghiệp quốc tế;
  • Những lợi thế về kinh tế – xã hội và cơ hội đón đầu khiến Việt Nam trở thành thị trường không thể bỏ lỡ cho kế hoạch mở rộng châu Á của các công ty khởi nghiệp quốc tế;
  • Open innovation trends with startups in Vietnam and recommended the approaches to do business with local companies; Xu hướng đổi mới sáng tạo mở tại các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam và đề xuất phương pháp hợp tác kinh doanh với các công ty địa phương cho công ty khởi nghiệp quốc tế;
  • Những thách thức và các nguồn hỗ trợ để tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của các công ty khởi nghiệp ở nước ngoài.

Cơ hội đặc biệt – Phiên tư vấn trực tiếp 1:1

02 công ty khởi nghiệp quốc tế có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội trò chuyện 15 phút với Innolab Asia và Sunwah Innovations sau Hội thảo để nhận được tư vấn và lời khuyên hữu ích trong việc khởi nghiệp tại Việt Nam. Sunwah Innovations sẽ liên hệ với các công ty khởi nghiệp được chọn để sắp xếp các buổi trao đổi.

👉 Vui lòng gửi thông tin công ty (pitch deck) đến thuy.ho@swinno.com.vn để đăng ký tham gia phiên tư vấn trực tiếp

Đồng tổ chức:

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ. Trung tâm sẽ là hạt nhân cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách đổi mới; thu hút các công ty khởi nghiệp trong nước tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo; hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư,… để nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Webiste: www.nic.gov.vn

InnoLab Asia là đối tác vận hành của Open Innovation Vietnam, một sáng kiến do Cơ quan Phát triển Thương mại và Khởi nghiệp Công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) phát động vào năm 2018 nhằm xây dựng một nền tảng đổi mới mở kết nối các doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2025. Website: www.innolab.asia

Bạn muốn chia sẻ tin tức, sự kiện và chương trình của mình trong Nền tảng? Nộp tại đây.