Menu Đóng

Chào mừng Innolab Asia và Greenhouse gia nhập Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah

(5/5/2021)

Chào mừng 2 đối tác mới gia nhập Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Quốc tế Sunwah (tên tiếng Anh: Sunwah International Innovation Platform – SWIIP): InnoLab Asia – Innovation Lab (Việt Nam) and Greenhouse (Singapore).

Mạng lưới sẽ đóng vai trò như một nền tảng chia sẻ cho các đối tác của hệ sinh thái khởi nghiệp của mỗi quốc gia để tạo điều kiện trao đổi thông tin, tiếp xúc thị trường, kết nối và tiếp cận các chương trình.
—–
Về Innolab Asia:
Là đơn vị triển khai và tư vấn về đổi mới sáng tạo của Sáng kiến Open Innovation Vietnam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Innolab Asia đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Về Greenhouse:
Là nền tảng công nghệ hỗ trợ startups tham gia thị trường Châu Á – Thái Bình Dương thông qua mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Bạn muốn chia sẻ tin tức, sự kiện và chương trình của mình trong Nền tảng? Nộp tại đây.